TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ไฟเขียวนำเข้าเนื้อวัว/ควายจากสหราชอาณาจักร

15 December 2553    4826
               ฟิลิปปินส์แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าด้วยการยกเลิกการระงับการนำเข้าเนื้อวัวและควาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเนื้อสัตว์เหล่านี้ จากสหราชอาณาจักร โดยบันทึกของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์หมายเลข 19 เมื่อปี 2543 ได้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวและควายเนื่องจากมีการระบาดของโรควัวบ้า (BSE)
               ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2553
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?