TH EN
A A A

สินค้าประมงไทยถูกพบฮิสตามีนเกินมาตรฐาน

15 December 2553   
               วยตรวจสอบและกักกันสินค้าออสเตรเลีย (AQIS) ได้ออก Holding Order ให้แก่รายการสินค้าอาหารทะเลนำเข้าจากไทย 2 รายการ ได้แก่ เนื้อก้ามปูและปลาเค็ม เนื่องจากตรวจพบสารฮิสตามีนในปริมาณ 480 mg/kg และ320 mg/kg ตามลำดับ ซึ่งตามมาตรฐานแล้วกำหนดให้มีฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 200 mg/kg
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

Is this article useful?