TH EN
A A A

พบเชื้อ Botulism ในอาหารหมักดอง Home-made

7 December 2553   
               Health Canada ประกาศเตือนเรื่องผักและสมุนไพรหมักดองในน้ำมันที่ทำทานกันในครัวเรือนมีโอกาสการเกิดเชื้อ Botulism สูง ซึ่งเชื้อนี้ทำให้ถึงตายได้ อาหารหมักดองนี้นิยมให้เป็นของขวัญในวันคริสต์มาสหรือให้ในเทศกาลต่างๆ ดังนั้น Health Canada ได้แนะนำให้เก็บอาหารนี้ในตู้เย็นและควรเก็บทิ้งเมื่อผ่านไปครบ 1 สัปดาห์
               อนึ่งเชื้อ Clostridium botulism เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถผลิตสารพิษที่ทำให้ถึงตายได้หากอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนน้อยและมีสภาพเป็นกรดต่ำ เช่น ในบรรจุภัณฑ์อาหารหมักดอง สารพิษที่ผลิตจากเชื้อนี้ไม่มีสีและกลิ่น ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้เข้าไปจะมีอาการอัมพาต อาเจียน มองเห็นภาพซ้อน และถึงตาย
 Eleni Galanis นายแพทย์ด้านระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมโรคกล่าวว่า ผู้ประกอบการด้านอาหารใช้ความร้อนสูงในการผลิตอาหารชนิดนี้ จึงไม่สามารถทำได้เองที่บ้าน ในแคนาดาพบผู้ติดเชื้อนี้เพียง 5 รายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
 
ที่มา : The Vancouver Sun

Is this article useful?