TH EN
A A A

รัสเซียเปิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล

1 December 2553   
                เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 รัสเซียได้เปิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่เมือง Tatarstan ซึ่งจะมีการผลิตทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารสด เนื้อสัตว์ แป้ง เครื่องเทศ และสิ่งทอ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งสิ้น
                อนึ่งรัสเซียมีประชากรมุสลิมอยู่ถึง 20 ล้านคน และประชากรมุสลิมทั้งโลกมีมากถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา : Halal Focus

Is this article useful?