TH EN
A A A

อังกฤษพลาด ไม่ได้ตรวจเชื้อวัวบ้าในวัว

1 December 2553    4813
               หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหาร (FSA) ประกาศว่า มีเนื้อวัวที่จากมาวัว 3 ตัวไม่ได้รับการตรวจสอบหาเชื้อวัวบ้า (BSE) หลุดรอดเข้าสู้วงจรการผลิตอาหาร โดยวัวดังกล่าวมีอายุมากกว่า 48 เดือน
               วัวทั้ง 3 ตัวนี้ถูกชำแหละที่โรงชำแหละ Cig Calon Cymru เมือง Carmarthenshire ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างการตรวจเช็คประจำวันของการชำแหละ โดยขณะที่พบข้อผิดพลาดนั้น ซากสัตว์และเครื่องในสัตว์ที่ติดเชื้อได้ถูกจำหน่ายออกจากโรงชำแหละแล้ว บางส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ติดเชื้อถูกส่งออกไปยังฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และไอร์แลนด์
               อย่างไรก็ตามเนื้อวัวที่มาจากวัวดังกล่าวอาจไม่มีเชื้อวัวบ้า เนื่องจากได้นำเครื่องในออกเรียบร้อยแล้ว จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ในระดับต่ำ อนึ่ง เครื่องในสัตว์ หรือ SRM (Specified Risk materials) เป็นส่วนที่เป็นพาหะของเชื้อวัวบ้า
ที่มา : Food Standard Agency UK

Is this article useful?