TH EN
A A A

มะกันยืนยัน สาร acetic acid ไม่เป็นอันตราย

15 November 2553   
                เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 สหรัฐฯ แจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องสารตกค้าง acetic acid โดยมีสรุปสุดท้ายว่าสารนี้ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไป ทารก และเด็กเมื่อใช้สารกำจัดวัชพืชที่ควบคุมการขยายวัชพืชและหญ้า ฉะนั้นจึกยกเว้นการกำหนดค่าสารตกค้างเมื่อใช้พืชผลที่เป็นอาหารทุกชนิดโดยไม่มีการสัมผัสโดยตรง
 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://edocket.access.gpo.gov/2010/2010-17163.htm
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?