TH EN
A A A

จีนไฟเขียวเนื้อสุกรจากสหราชอาณาจักร

12 November 2553    4816
                นาย Vince Cable รัฐมนตรีด้านธุรกิจแห่งสหราชอาณาจักรทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับจีน 2 ฉบับคือ ข้อตกลงในการรับรองสุขภาพสุกรของสหราชอาณาจักรที่ส่งออกไปยังจีน ซึ่งทางการจีนได้ยอมรับแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เนื้อสุกรที่มาจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตจะสามารถส่งออกไปยังจีนได้
 ข้อตกลงอีกฉบับหนึ่งคือ ข้อตกลงที่จะส่งออกพ่อพันธุ์สุกรไปยังจีนอีกครั้งซึ่งจีนมีจำนวนสุกรมากถึงครึ่งหนึ่งของโลก ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมสุกรของสหราชอาณาจักรกว่า 45 ล้านปอนด์ใน 5 ปีข้างหน้านี้
                ทั้งนี้ การเจรจาดังกล่าวอยู่ในระหว่างที่นาย Vince Cable และนาย David Cameron นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรเดินทางมายังจีน ซึ่งถือเป็นการเยือนจีนของคณะผู้แทนของรัฐบาลและด้านธุรกิจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง
 อนึ่ง การเจรจาข้อตกลงดังกล่าวในปี 2550 เคยเลื่อนออกไปเนื่องจากเกิดโรคปากเท้าเปื่อย แต่ปัจจุบันรายชื่อโรงงานที่แปรรูปสุกรของสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ที่มา : Pig Progress

Is this article useful?