TH EN
A A A

สถานการณ์การระบาดเชื้อไข้หวัดนกในเกาหลีใต้เพิ่มเติม

11 November 2553   
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรายงานจากเกาหลีใต้ว่า พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N6 สายพันธุ์รุนแรงต่ำ (LPAI) ในเป็ดที่ฟาร์มแห่งหนึ่งทางใต้ของประเทศ รายงานที่ทาง OIE ได้รับระบุว่า ฟาร์มเป็ดที่เมือง Sukma-ri จังหวัด Cholla-Namdo มีเป็ด กว่า 23,410 ตัวติดเชื้อ LPAI โดยฟาร์มได้ตรวจพบเชื้อนี้ระหว่างการตรวจเช็คประจำวันในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็ดทั้งหมดได้ถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เชื้อ LPAI ที่พบนี้เป็นคนละชนิดกับเชื้อที่พบทางตะวันตกของประเทศเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2553 ที่มา : The Poultry Site

Is this article useful?