TH EN
A A A

ไทย-อินเดีย เร่งเปิดเสรีเพิ่ม 5 พัน รายการ

3 November 2553   
นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายปินาก รัญจันจักรวรรดิ เอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้เข้าหารือถึงแนวทางเร่งสร้างโอกาสขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยและอินเดีย โดยเฉพาะการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-อินเดียที่หยุดชะงักมากว่า 1 ปีให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งภายใต้กรอบดังกล่าว ทั้งสองประเทศมีแผนเปิดเสรีสินค้าอีกกว่า 5,000 รายการเพิ่มเติมจากเปิดเสรีสินค้าเร่งด่วน (Early Harvest Scheme) 82 รายการ ภาษี 0% เมื่อปี 2549 รวมทั้งการเจรจาการค้า บริการ และการลงทุน ขณะที่ไทยขอให้อินเดียสนับสนุนการเจรจา BIMSTEC FTA ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าไทย-เอเชียใต้ให้ขยายตัว คาดว่าจะประชุมระดับเจ้าหน้าที่เดือนธันวาคม 2553 ทั้งนี้ปริมาณการค้าไทยกับอินเดียปี 2552 มีมูลค่า 4,951.45 ล้านดอลลาร์ ช่วง 9 เดือนปี 2553 (ม.ค.-ก.ย. 2553) มีมูลค่า 4,924.49 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 41.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ น้ำตาลทราย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ โดยไทยมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณการค้ากับอินเดียเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2555 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?