TH EN
A A A

หวั่นส่งออกข้าวไปอิหร่านวูบ กม. ใหม่ห้ามนำเข้าถึงสิ้นปี

3 November 2553   
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 รัฐบาลอิหร่านประกาศใช้กฎหมายผลผลิตทางการเกษตร (Agricultural Productivity Act) ซึ่งห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรทุกชนิดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว รวมถึงข้าว อีกทั้งยังออกประกาศระงับใบอนุญาตนำเข้าข้าวสารไปอิหร่านจนถึงสิ้นปี 2553 ถ้ามีการนำเข้าข้าวในระหว่างนี้จะถือว่าเป็นการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้อำนาจกระทรวงเกษตรฯกำกับดูแลการนำเข้า จากเดิมที่อิหร่านจะนำเข้าข้าวจากไทยโดยผ่านหน่วยงานจัดซื้อข้าวรัฐบาลหรือ GCC อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรอิหร่าน ยังได้กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด หลังจากนั้นจะส่งให้กระทรวงพาณิชย์อิหร่านสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าต่อไป พร้อมกันนี้ผู้นำเข้ายังต้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับเงื่อนไขมาตรฐานขององค์กรป้องกันพืช จากปัจจุบันได้ออกประกาศสินค้าควบคุม 49 รายการรวมถึงข้าว แล้วอาจมีผลต่อสินค้าอื่นๆ โดยทางกระทรวงเกษตรอิหร่านเตรียมจะออกประกาศฉบับต่อไปเร็วๆนี้ ทั้งนี้ ภายหลังจากรัฐบาลหลายประเทศประกาศนโยบายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่าน(แซงก์ชั่น) ทำให้ประเทศต่างๆที่เป็นคู่ค้ารวมทั้งไทย ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ส่งผลให้ไทยส่งออกข้าวไปอิหร่านลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2550 โดยในปี2552 ส่งออกได้เพียง 24,144 ตัน จากเดิมที่ส่งออกได้ถึง 615,904 ตันในปี 2550 นอกจากนี้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2553 ไทยส่งออกข้าวไปอิหร่านได้เพียง 11,580 ตันเท่านั้น ที่มา : ประชาชาติ

Is this article useful?