TH EN
A A A

พบโรคอหิวาต์สุกรระบาดในสาธารณรัฐชาด

1 November 2553   
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรายงานจากสาธารณรัฐชาด ประเทศในทวีปแอฟริกาว่าพบ การระบาดของโรคอหิวาต์สุกรในแอฟริกา (African Swine Fever, ASF)ซึ่งพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งภูมิภาคใน Mayo Kebi โดยมีสุกรติดเชื้อทั้งหมด 883 ตัว และสุกรทั้งหมดก็ตายแล้ว เนื่องจากมีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ทำให้เกิดการระบาดครั้งนี้ ที่มา : The Pig Site

Is this article useful?