TH EN
A A A

นิวซีแลนด์คงค่า MRLs สาร tutin ในน้ำผึ้งเดิม

28 October 2553   
สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (FSANZ) ต้องการให้ยืดอายุค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ของสาร tutin ซึ่งเป็นสารพิษในน้ำผึ้งออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่หมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยกำหนดค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ไว้ที่ 2 mg ต่อน้ำผึ้ง 1 kg หรือ 0.1 mg ต่อรังผึ้ง 1 kg สารพิษ tutin เป็นสารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในพุ่มของต้น tutu ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของนิวซีแลนด์และใช้ในการเลี้ยงผึ้ง อาการของการแพ้พิษ tutin ได้แก่ อาเจียน ขาดสติ เวียนศรีษะ ตื่นตกใจง่าย อาการมึนงง ไม่รู้สึกตัว ชักกระตุกอย่างรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด แม้จะบริโภคน้ำผึ้งที่มีพิษเพียง 1 ช้อนชา อาจมีผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง สาร tutin ไม่สามารถทำลายพิษได้โดยความร้อนหรือกระบวนการอื่นๆ สภาวะที่มีผลต่อการผลิตพิษ tutin เช่น ความหนาแน่นของพุ่มต้น tutu, จำนวน vine hopper ที่สูง, อากาศร้อนและแห้งแล้ง, การขาดแคลนแหล่งอาหารของผึ้งอื่นๆ เนื่องจากความแห้งแล้ง เป็นต้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่มีผู้ป่วยจากพิษ tutin เกิดขึ้นเมื่อปี 2517 มีผู้ป่วย 13 ราย ทั้งนี้เปิดรับฟังความเห็นจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ถ้าหากการยืดอายุค่าสูงสุดเป็นที่เรียบร้อย ค่าดังกล่าวจะหมดอายุอีกครั้งวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่มา : Food Safety News

Is this article useful?