TH EN
A A A

เปลือกกุ้งมีประโยชน์กว่าที่คิด

21 October 2553   
นักวิจัยของห้องปฏิบัติการชีววิทยาของสถาบันเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งชาติ (INTI) ของเมือง Mar del Plata อาร์เจนตินา นำโดยนาย César Melton Libenson กำลังทำการวิจัยในโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตไคโตซาน (chitosan) จากเปลือกกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งจากการประมงไปเพิ่มมูลค่า จากเดิมที่ทิ้งไปโดยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปผลิตอาหารปลาเท่านั้น ไคโตซานเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่ได้จากไคติน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างแข็งภายนอก (exoskeleton) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะเปลือกของสัตว์จำพวกครัสเตเชียน (เช่น กุ้ง กุ้งมังกร ปู เคย) หรือเห็ดรา ไคโตซานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน อาทิ • ด้านการเกษตร: ใช้เป็นสารเคลือบผิวเมล็ดเพื่อเก็บรักษาเมล็ดไว้ หรือประยุกต์ใช้ในระบบการให้ปุ๋ย • ด้านยา: ใช้ผลิตผ้าปิดแผล (dressing) พลาสเตอร์ยา วัสดุเย็บแผล (suture) • ด้านเภสัชวิทยา: ใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นในสารเติมแต่งของยาต้านเชื้อแบคทีเรีย • ด้านอุตสาหกรรมอาหารอาจใช้เป็นสารกันบูด สารต้านอนุมูลอิสระ สารให้ความคงตัว สีย้อม • ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ: ช่วยตรึงเอนไซม์ ทำ biosensor ใช้แทนพลาสติก • ด้านการบำบัดน้ำเสีย: ใช้ตกตะกอนน้ำเสีย จับโลหะหนักและสารฆ่าแมลง • และยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและสิ่งทอได้ด้วย ขณะนี้ผู้วิจัยกำลังพัฒนาวิธีการผลิตไคโตซานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเทคนิคในการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ที่ง่ายขึ้น ที่มา : FIS

Is this article useful?