TH EN
A A A

Q RESTAURANTS เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพ

12 October 2553   
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญต่อการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหรืออาหารอินทรีย์มากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งดำเนินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ขึ้น โดยได้นำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครปฐม นครศรีธรรมราช หนองคายและกรุงเทพมมหานคร ทั้งนี้ การผลักดันโครงการดังกล่าวมุ่งเสริมให้อาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดนำร่องใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่ได้การรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้กับผู้บริโภคมีโอกาสมีโอกาสได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าQ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเอง (Self claim) ว่าผลิตไม่มีการใช้สารเคมีหรือใช้เคมีอย่างจำกัด สามารถป้อนวัตถุดิบเข้าสู่ร้านอาหารและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผอ.มกอช. กล่าวว่า จากการดำเนินการเบื้องต้นมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจรองรับจำนวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านเทกซัส สเต็ก (อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม) ร้านแดงแหนมเนือง (อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย) ร้านโกปี๊สาขาโรบินสัน โอเชี่ยนสาขาศาลากลาง และสาขาทุ่งสง ตลาดเกษตรซอย 1 ร้านขนมจีนคอน-พานยม และร้านเอ็มเค เรสโตรองต์ (MK) สาขาเซ็นทรัล บางนา โดยมีรายการอาหารที่ได้รับการรับรองวัตถุดิบปลอดภัย เกือบ 20 รายการ ซึ่งใช้วัตถุดิบทั้งพืชผัก เห็ด สมุนไพร เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐานไม่น้อยกว่า 40 ชนิด ทั้งยังใช้สินค้าจากแหล่งผลิตที่รับรองตนเองมากกว่า 20 ชนิดอีก นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มกอช. ยังได้มีการได้มอบป้ายร้านอาหารQ หรือ "Q"RESTAURANTS ให้กับ MK สุกี้สาขาเซ็นทรัลบางนาเป็นแห่งแรกและขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจ รับรองร้าน MK สุกี้ เพื่อมอบให้ได้ทุกแห่งรวมเกือบ 300 สาขาทั่วประเทศอีกด้วย ที่มา : ไทยโพสต์

Is this article useful?