TH EN
A A A

ส่งออกน้ำมันปลาและแซลมอนรมควันชิลีสดใส หลังทำ FTA กับจีน

8 October 2553   
ชิลีประสบความสำเร็จในการส่งออกสินค้ามายังจีน โดยเฉพาะน้ำมันปลาและแซลมอนรมควัน หลังจากที่ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับจีนไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ทำให้ขณะนี้สินค้านำเข้าจากชิลี 95% ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว ทั้งนี้ เมื่อลงนาม FTA ระหว่าง 2 ประเทศแล้ว ส่งผลให้การค้าระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศที่ไม่ได้ทำข้อตกลงทางการค้า โดยชิลีมีอัตราการส่งออกสินค้าไปยังจีนเพิ่มขึ้นปีละ 32.6% ในขณะที่อัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นปีละ 13.7% ในขณะที่ประเทศที่ไม่ได้ทำข้อตกลง FTA มีอัตราการส่งออกลดลงปีละ 6.1% และอัตราการนำเข้าลดลง 19.1% ตามรายงานของผู้อำนวยการทั่วไปด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Direcon) ระบุว่าปี 2550 ชิลีส่งออกสินค้าไปยังจีนสูงถึง 98.3% แม้จะลดลงในปี 2551 2.5% ต่อมาปี 2552 ส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น 20.6% ขณะที่ครึ่งปีแรกของปี 2553 ชิลีส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น 65% ขณะที่การส่งออกไปยังทั่วโลกเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 ในขณะที่สถานการณ์การนำเข้าสินค้าจากจีนในปี 2550 เพิ่มขึ้น 40% และในปี 2551 เพิ่มขึ้น 39.2% ส่งผลให้จีนกลายเป็นผู้นำเข้าสินค้าชิลีรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ที่มา : FIS

Is this article useful?