TH EN
A A A

มาเลเซียประกาศใช้ระเบียบติดฉลากอาหารก่อให้เกิดภูมิแพ้

7 October 2553   
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มาเลเซียได้แจ้งผ่านสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เรื่องการออกระเบียบการติดฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 โดยบังคับให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอารหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เป็นส่วนประกอบต้องติดฉลาก เนื่องจากก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้หากมีการบริโภค ทั้งนี้ รายชื่ออาหารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้มีดังต่อไปนี้ • ธัญพืชที่มี Gluten รวมทั้งข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต • ถั่วประเภท nut และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งถั่วลิสง และถั่วเหลือง • สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ • นมและผลิตภัณฑ์จากนม รวมทั้ง lactose • ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ ที่มา : มกอช.

Is this article useful?