TH EN
A A A

สิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่มศึกหนัก 2 ด้าน ราคา’ฝ้าย’พุ่งซ้ำร้ายค่าเงินบาทแข็ง

28 September 2553   
อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย สร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท ส่งออกได้ปีละ 7-8 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดโลก 1.3% ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากโดยเฉพาะในตลาดอาเซียน อย่างไรก็ตามแม้ในปีนี้ตัวเลขการส่งออกจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ ในช่วง 7 เดือน มีมูลค่าการส่งออกรวมประมาณ 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17% โดยคาดว่าทั้งปีมูลค่าการส่งออกจะตกประมาณ 7,400 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ความต้องการเพิ่มขึ้นตาม อย่าง ไรก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในขณะนี้ต้องเผชิญปัญหาหนัก คือ "ฝ้าย" ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ปรับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากราคา 50 เซนต์/ปอนด์ เป็น 1 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ เพิ่มขึ้น 100% หรือสูงสุดในรอบ 15 ปีจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) ความต้องการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งอินเดียถึงขนาดห้ามการส่งออก และ 2) เกิดอุทกภัยในปากีสถาน ซึ่งเป็นผู้ผลิตฝ้ายรายใหญ่ ผลผลิตเสียหายทำให้ปริมาณฝ้ายในตลาดโลกหายไป 2 ล้านตัน จากเดิม 25 ล้านตัน โดย ผู้ผลิตสิ่งทอไทยที่ต้องนำเข้าฝ้ายจากต่างประเทศกว่า 90% มูลค่านำเข้า 30,000-40,000 ล้านบาทจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, จีน, อินเดีย, ปากีสถาน เป็นต้น จึงได้รับผลกระทบต้นทุนการผลิตเพิ่มหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการหลายรายปรับตัวโดยการรับออร์เดอร์ทำราคาขายในระยะสั้นขึ้นจากเดิม เหลือ 3 เดือน บางรายก็หันไปใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนมากขึ้น ซึ่งในปีนี้อาจจะยังไม่กระทบตัวเลข การส่งออกโดยรวม เพราะผู้ผลิตยังพอมี สต๊อกเก่าเหลืออยู่ แต่ในปีหน้าคงจะกระทบแน่นอน นอกจากนี้ เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้การทำราคาขายลำบากมากขึ้น ต้องเจรจาต่อรอง ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

Is this article useful?