TH EN
A A A

ตุรกีไฟเขียวนำเข้าโคขุน

17 September 2553   
ขณะนี้ ตุรกีได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนที่ครอบครองปศุสัตว์มากกว่า 250 ตัวสามารถนำเข้าโคขุน ซึ่งได้รับการเลี้ยงดู 120 วัน ก่อนที่จะนำเข้าโรงชำแหละ นอกจากนี้ บริษัทผู้นำเข้าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพียง 40% ตุรกีและสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเจรจาหาขั้นตอนการนำเข้าโคขุน และเนื้อวัว แกะมีชีวิต และแพะ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 สภาที่ปรึกษารัฐมนตรีได้ประกาศโควตานำเข้าปศุสัตว์ที่มีชีวิตและเนื้อวัว ซึ่งสถาบันเนื้อสัตว์และเนื้อปลาจะเป็นผู้จัดสรรโควตานี้ผ่านการประมูลซื้อ ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้บริษัทเอกชนวางแผนที่จะนำเข้าโคขุน และปศุสัตว์สำหรับชำและกว่า 20,000 ตัว และทางรัฐบาลตุรกีเร่งบรรลุข้อตกลงการนำเข้าปศุสัตว์เหล่านี้กับสหรัฐฯ ที่มา : Meat Trade News Daily

Is this article useful?