TH EN
A A A

โรคแอนแทร็กซ์ระบาดบังคลาเทศ

16 September 2553   
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 บังคลาเทศได้ยืนยันการระบาดของโรคแอนแทร็กซ์ (Anthrax) ทางตอนเหนือของประเทศ โดยมีปศุสัตว์กว่า 150 ตัวถูกทำลายเนื่องจากติดโรคนี้ ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ แม้ว่ารัฐบาลได้สั่งให้ทำลายปศุสัตว์ที่ติดโรคนี้แล้วก็ตาม แต่ก็มีความกังวลว่าโรคแอนแทรกซ์อาจระบาดไปที่จังหวัดอื่น นอกจากนี้รัฐบาลได้แจกจ่ายวัคซีนกว่า 500,000 โดสเพื่อควบคุมโรคนี้ และมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจหาปศุสัตว์ที่ติดโรคนี้และทำลาย ที่มา : BBC News

Is this article useful?