TH EN
A A A

แคนาดาเตรียมยกเลิกระเบียบอาหารนำเข้าเดิม

15 September 2553   
ในขณะนี้ แคนาดาอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบอาหารนำเข้าใหม่ สำนักงานตรวจสอบอาหารแคนาดา (CFIA) ระบุว่า CFIA เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากทั้งทางผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดทำระเบียบอาหารนำเข้าฉบับใหม่ ซึ่งรวมไปถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารและนโยบายการออกใบอนุญาตนำเข้าด้วย อนึ่ง ระเบียบอาหารนำเข้าใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของผู้นำเข้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมความสามารถของ CFIA ในการสื่อสารให้ข้อมูลความปลอดภัยอาหาร และเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคในความปลอดภัยอาหารแคนาดา CFIA ยังระบุอีกว่า ระเบียบอาหารนำเข้าต้องทำให้ทันสมัยขึ้น และปรับปรุงแก้ไขความสนใจของการตรวจสอบของรัฐบาลเพื่อปกป้องชาวแคนาดา แม้ว่าระเบียบเดิมนั้นจะใช้งานได้ดีอยู่แล้ว แต่ระเบียบต้องได้รับปรับปรุงเพื่อรับมือกับตลาดโลกที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ CFIA เปิดรับฟังข้อคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ CFIA จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่มา : Food Safety News

Is this article useful?