TH EN
A A A

โรค ASF ระบาดในหมูรัสเซีย

11 September 2553   
พบโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) ระบาดในเขต Astrakhanskaya ทางตอนใต้ของรัสเซียเหนือทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรคนี้ไม่เคยระบาดมาก่อน ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และพบไวรัสในสุกรเสียชีวิตหลายแห่งในเขตดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อยับยั้งการระบาดในอนาคต ที่มา : Pig progress

Is this article useful?