TH EN
A A A

เอเชียอ่วมหนักราคาอาหารพุ่งกระทบใช้จ่าย

9 September 2553    4817
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่า ประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียกำลังรู้สึกถึงผลกระทบจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซีย ซึ่งมีราคาอาหารเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 โดยราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นมานี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนุนการฟื้นตัวของเครษฐกิจอินเดีย ตัวเลขการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มีส่วนขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างมาก โดยในปี 2552 การใช้จ่ายรายบุคคลคิดเป็นสัดส่วน 36% ของยอดรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน และ 57% ของ GDP อินเดีย อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายครัวเรือนของเอเชียส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องอาหาร โดยในอินโดนีเชียและฟิลิปปินส์มีการใช้จ่ายครัวเรือนราวครึ่งหนึ่งไปกับเรื่องนี้ ขณะที่ครัวเรือนในจีนและอินเดียมีการใช้จ่ายเงินสำหรับเรื่องนั้มากกว่า 1 ใน 3 ส่วน นักวิเคราะห์ชี้ว่า การทะยานขึ้นของราคาอาหาร จะส่งผลกระทบต่อประชากรอินเดียอย่างหนัก โดยราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูขึ้น ซึ่งส่งผลให้บรรดาแรงงานเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐ ที่นำมาอุดหนุนราคาอาหาร ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นนี้คือ ความไม่แน่นอนว่าราคาอาหารจะเป็นอย่างไรต่อไป โดยตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพในขณะนี้ แทบจะไม่ส่งสัญญาณถึงทิศทางราคาในอนาคตอันใกล้นี้แต่อย่างใด ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?