TH EN
A A A

แคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายห้ามใช้ BPA ในขวดนมเด็กและแก้วหัดดื่มแล้ว

9 September 2553   
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 สภาวุฒิสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ผ่านร่างกฎหมายห้ามใช้สาร bisphenol A (BPA) ในขวดนมเด็ก แก้วหัดดื่ม และบรรจุภัณฑ์สำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ปี กฎหมายนี้จะมีผลบังคับห้าม BPA ในขวดนมเด็กและแก้วหัดดื่มตั้งแต่ปี 2555 และบรรจุภันฑ์สำหรับเด็กทารกตั้งแต่กรกฎาคม 2555 ขณะนี้มีหลายรัฐในสหรัฐฯ ออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ห้ามใช้ BPA แล้วได้แก่ Connecticut, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Vermont, Wiscousin และ Washington นอกจากนี้ยังมีรัฐอื่นๆ อีกกว่า 12 รัฐที่กำลังพิจารณากฎหมายที่คล้ายคลึงกันนี้อย่ การออกกฎหมายนี้เป็นผลมาจากงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยชั้นนำ นำโดย Penninsula Medical School และมหาวิทยาลัย Exeter ในสหราชอาณาจักร ซึ่งรายงานความเกี่ยวข้องระหว่างการได้ BPA ในปริมาณสูงกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือด โดยตีพิมพ์ในวารสาร Journal Environmental Health Perspectives ที่มา : Food Safety News

Is this article useful?