TH EN
A A A

พบเชื้อสุนัขบ้าในปศุสัตว์อินโด

7 September 2553   
นักวิจัยจากมหาลัยแห่งหนึ่งอินโดนีเซียระบุว่าพบการระบาดของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในวัว กระบือและสุกร โดยคาดว่าได้รับเชื้อดังกล่าวจากสุนัข ซึ่งระบาดในหมู่สุนัขในเกาะบาหลีกว่า 18 เดือน ที่มา: Meat trade news daily

Is this article useful?