TH EN
A A A

TTR แนะเกาะติดอาเซียน ดันเศรษฐกิจไทยโตปีละ 7-8%

30 August 2553   
หลังข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2535 และลดภาษีเป็น 0% เมื่อต้นปี 2553 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียนขยายวงกว้างขึ้นและตลาดอาเซียนกำลังจะกลายเป็นตลาดหลักสำหรับการส่งออกและมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เปิดเผยว่า หลังจากที่อาฟตามีผลบังคับใช้สมบูรณ์ ทำให้ 7 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกของไทยไปอาเซียนเพิ่มขึ้น 70% และมีสัดส่วนการค้ากับอาเซียนขึ้นมาเป็นอันดับ 1 คือ 22-23% ของมูลค่าการส่งออก รองจากยุโรป สหรัฐและจีน และชี้ว่าไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียน และอยู่ตรงกลางของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เติบโตเฉลี่ย 8-10% ได้แก่ จีน อินเดียและประเทศอาเซียนอีกหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ที่คาดว่าจะเติบโตปีละ 10% ทำให้ไทยต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการครอบงำกิจการจากบริษัทต่างชาติที่มีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงควรคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพสูง เช่น อาหาร ท่องเที่ยว ก่อสร้าง สุขภาพ ฯลฯและส่งเสริมให้รุกตลาดอาเซียน ไม่ควรเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียว ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?