TH EN
A A A

โรคกัมโบโรระบาดในสัตว์ปีกภูฎาน

26 August 2553   
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต Samtse ของภูฎานรายงานว่า ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2553 มีสัตว์ปีกตายเป็นจำนวน 86 ตัว บริเวณ Yodseltse geog ในเขต Samtse เนื่องจากติดเชื้อโรคกัมโบโร เริ่มแรกมีสัตว์ปีกตายในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 จำนวน 7 ตัวแต่เจ้าของฟาร์มไม่ได้รายงานเจ้าหน้าที่ จนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 นกตายอีก 11 ตัว จนทำให้เจ้าหน้าที่เขตที่มาซื้อไข่สังเกตเห็น จึงแจ้งต่อไปยังสำนักงานปศุสัตว์เขต Samtse วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ศูนย์สุขอนามัยสัตว์ (NCAH) ได้รับตัวอย่างและนำมาตรวจสอบซึ่งผลออกมายืนยันว่าสัตว์ดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโรคเบอร์ซ่าอักเสบ (Infectious Bursal Disease) หรือโรคกัมโบโร ซึ่งโรคนี้มีอาการคล้ายโรคนิวคาสเซิลจึงแยกแยะได้ยาก แต่สามารถแยกได้ด้วยเทคนิค rRT-PCR ซึ่งโรคกัมโบโรพบเป็นครั้งคราวในฟาร์มสัตว์ปีกรอบๆ ภูฎาน และมักพบในสัตว์ปีกอายุน้อย หากสัตว์ปีกมีอายุมากเกิน 18 สัปดาห์ติดเชื้อดังกล่าวจะมีอาการรุนแรง แต่ในกรณีเป็ดมีอาการไม่รุนแรงนัก ทั้งนี้ สัตว์ปีกที่ติดเชื้อดังกล่าวจะมีอาการนอนซึม ขนยุ่ง และอุจจาระเป็นสีขาว โรคนี้แพร่ระบาดได้รวดเร็วในหมู่สัตว์ปีก และมีอัตราการตายสูงถึง 60% การป้องกันสามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์ปีกมีอายุ 1 สัปดาห์หรือ 10 วัน และฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่อมีอายุ 3-4 สัปดาห์ 10-12 สัปดาห์ 18-20 สัปดาห์ และ 40 สัปดาห์ ตามลำดับ จากรายงานพบว่าฟาร์มดังกล่าวไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ ขณะนี้ทางการได้ออกมาตรการควบคุมโรค เช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพ การแยกสัตว์ติดเชื้อ มาตรการด้านสุขอนามัย แต่ทั้งนี้โรคดังกล่าวไม่ติดจากสัตว์สู่คน ที่มา : World poultry

Is this article useful?