TH EN
A A A

จีนชี้แจงนมผงไม่ได้ปนเปื้อนฮอร์โมนเพศ

24 August 2553   
เนื่องจากมีครอบครัวเด็กทารกหญิง 3 รายที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน แจ้งว่าเด็กทารกมีหน้าอกโต และมีฮอร์โมนเอสตราดิโอลและโปรแลคตินเท่ากับผู้หญิงที่โตแล้ว หลังบริโภคนมผงยี่ห้อ “Synutra” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 กระทรวงสาธารณสุขจีนจึงได้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมผงดังกล่าวและพบว่าไม่มีความผิดปกติของระดับฮอร์โมนเพศที่เป็นสาเหตุในผลิตภัณฑ์นมผงยี่ห้อนี้ อย่างไรก็ตาม นาย Ben Embarek ผู้เชี่ยวชาญอาหารปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรสำรวจให้แน่ชัดว่าฮอร์โมนเพศปริมาณเท่าใดในนมผงที่มีผลต่อเด็กทารก และผลการทดสอบฮอร์โมนของเด็กทารกอาจเกิดขึ้นหลังจากที่พ่อแม่เด็กหยุดให้นมเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์แล้ว ที่มา : Food Safety News

Is this article useful?