TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมพิจารณาขยายเวลาห้ามส่งออกธัญพืช

16 August 2553   
นายวิคเตอร์ ซัปคอฟ รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ของรัสเซียเปิดเผยว่า หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รัสเซียจะพิจารณาว่าควรจะขยายเวลาห้ามส่งออกธัญพืชไปจนถึงปี 2554 หรือไม่ ทั้งนี้ ความแห้งแล้งที่รุนแรงทำให้รัสเซียตัดสินใจห้ามการส่งออกธัญพืชตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 ขณะที่นายดิมิทรี เมดเวเดฟ ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่า ความแห้งแล้งได้ทำลายผลผลิตธัญพืช 1 ใน 4 ของประเทศ ส่วนกระทรวงเกษตรระบุว่า รัสเซียอาจส่งออกธัญพืชประมาณ 2.8 ล้านตัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553 และส่งออกธัญพืช 22 ล้านตันในปี 2552-2553 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?