TH EN
A A A

สภาผู้แทนฯ สหรัฐเสนอร่างกฎหมายการกำจัดเชื้อ E.coli ในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบด

4 August 2553   
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 นาง Rosa DeLauro ผู้แทนสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายการกำจัดและการทวนสอบย้อนกลับเชื้อ E.coli ในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบด โดยเพิ่มการตรวจสอบที่เข้มงวดโดยเฉพาะการทดสอบสารพิษ Shiga ในปัจจุบันร่างกฎหมายทั่วไปของ USDA ระบุเพียงว่า มีเชื้อ E.coli O157: H7 เพียงสายพันธุ์เดียวที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อบด แต่ไม่มีการตรวจสอบสายพันธุ์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรค ร่างกฎหมายนี้จึงเพิ่มความเข้มงวดในการกำจัดและการทวนสอบเชื้อ E.coli ในผลิตภัณฑ์ โดยให้มีการตรวจสอบเชื้อ E.coli ด้วยวิธีที่หลากหลายมากขึ้นและมีการทดสอบเป็นพิเศษสำหรับสารพิษ Shiga ซึ่งเกิดมาได้จากเชื้อ E.coli นอกจากนี้ ร่างดังกล่าวยังต้องการให้ผู้ผลิตทำการตรวจสอบที่มาของเนื้อวัวตัดแต่งซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่มา : U.S. House of Representatives

Is this article useful?