TH EN
A A A

จีนกวาดล้างน้ำมันใช้แล้ว

27 July 2553   
จีนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านอาหารดำเนินการกวาดล้างน้ำมันพืชใช้แล้วที่นำออกมาขายใหม่ โดยครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาหารที่อาจปนเปื้อนกับสารอันตรายถึงชีวิตของรัฐบาลจีน น้ำมันที่ใช้แล้วมีจำหน่ายในตลาดมืด โดยอาจมีสารที่เป็นอันตราย เช่น อัลฟาทอกซิน ซึ่งเป็นเชื้อราที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และสารอะคริลาไมด์ซึ่งเป็นสารที่ก่อตัวขึ้นโดยธรรมชาติจากการทอดหรืออบอาหารที่ทำจากแป้ง และจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในสัตว์ทดลอง และทำลายระบบประสาทของคนงานที่ได้รับสารในปริมาณสูง ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด Guangdong ได้จับกุมตัวแทนจำหน่ายน้ำมันใช้แล้ว รายใหญ่ 2 ราย ซึ่งรายแรกผลิตน้ำมันเถื่อนที่ใช้แล้ววันละ 10 ตัน และอีกรายหนึ่งครอบครองกว่า 32 ตัน นอกจากนั้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2553 พบว่าผู้ตรวจสอบจากกรุงปักกิ่งใช้เวลากว่าหนึ่งสัปดาห์เพื่อปราบปรามร้านอาหารที่ใช้น้ำมันที่ใช้แล้วจากการทำเป็ดปักกิ่ง นอกเหนือจากนี้ จีนยังมีปัญหาอาหารเรื้อรังอื่นๆ เช่น นมปนเปื้อนเมลามีน ผักปนเปื้อนสารกำลังจัดแมลง ปลาเลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ไข่ที่มีสีย้อมที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบ และสุราปลอมที่อาจทำให้ตาบอดและเสียชีวิต อนึ่ง จีนได้ออกกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มงวดขึ้นในปี 2551 เนื่องมาจากแรงกดดันของสาธารณชนและประเทศคู่ค้าของจีน ที่มา : AP

Is this article useful?