TH EN
A A A

เปรูเข้าร่วม EFTA

26 July 2553   
ภาคอุตสาหกรรมและการประมงเพื่อการส่งออกของเปรูจะเข้าร่วมในสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ซึ่งประกอบไปด้วย สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 นาย Martín Pérez Monteverde รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวของเปรู และนาย Jean-Daniel Gerber เลขาธิการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีซึ่งทำให้เกิดการลดภาษีลง รัฐมนตรีของเปรูกล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด EFTA แก่ผู้ส่งออกภายในเปรู และผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมและการประมง โดยเกือบ 100% ของสินค้าส่งออกเหล่านี้ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่วันแรกที่ทำข้อตกลงการค้าเสรี โดยรัฐจะให้ความสำคัญในการเข้าร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) EFTA ถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับ 4 ของเปรู รองจาก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน เมื่อปี 2552 เปรูมีมูลค่าการค้าแบบทวิภาคีคิดเป็น 4.119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% จากปี 2551 โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกไปยัง EFTA สูงถึง 3.988 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่ม 15% จากปี 2551 และเมื่อเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2553 เปรูมีมูลค่าส่งออกไป EFTA ถึง 1.488 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง การเจรจา FTA เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 และทบทวนด้านกฎหมายของข้อตกลงดังกล่าวในภาษาสเปนและอังกฤษเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2553 ที่มา : FIS

Is this article useful?