TH EN
A A A

จีนนำเข้าเนื้อวัวพุ่ง

9 July 2553   
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 ปริมาณเนื้อวัวนำเข้ามายังจีนเพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับปี 2552 ของช่วงเดียวกัน เพิ่มขึ้น 5,696 ตัน นักวิเคราะห์การตลาดเนื้อสัตว์และปศุสัตว์ออสเตรเลียกล่าวว่า ปริมาณเนื้อวัวนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณความต้องการของเนื้อวัวในตลาดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจีนนำเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์และอุรุกวัยมากกว่าปริมาณที่ชดเชยการลดลงของปริมาณเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียและบราซิล เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 ออสเตรเลียลดการผลิตเนื้อวัว ทำให้ออสเตรเลียส่งออกเนื้อวัวไปจีนลดลง คิดเป็นมูลค่าส่วนแบ่งตลาดลดลง 26% อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 ออสเตรเลียก็ยังเป็นผู้ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดเนื้อสะโพกตัดแต่งรายใหญ่ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะแข็งค่าขึ้น 46% เมื่อเทียบกับปี2552 ก็ตาม นอกจากนี้ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 ปริมาณเนื้อวัวบราซิลนำเข้ามายังจีนลดลง 27% เมื่อเทียบกับปี 2552 คิดเป็น 261 ตัน เนื่องมาจากกำลังการผลิตลดลงและมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น อนึ่ง ในปี 2553 อุรุกวัยเป็นผู้ถือครองตลาดนำเข้าเนื้อวัวแช่แข็งไปจีนรายใหญ่ โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของปี 2552 หรือ 2,780 ตัน คิดเป็น 49% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด นอกจากนี้ จีนยังนำเข้าเนื้อวัวมากกว่า 30% จากนิวซีแลนด์หรือ 1,155 ตันในช่วง5 เดือนแรกของปี 2553 ที่มา : The Meat Site

Is this article useful?