TH EN
A A A

เปรูส่งอาหารทะเลไปไต้หวันเพิ่ม

24 June 2553   
Juan Carlos Mathews อธิบดีสำนักงานส่งเสริมการส่งออกและท่องเที่ยว (PromPeru) คาดว่า การทำเขตการค้าทวิภาคีระหว่าง เปรูกับไต้หวันจะเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็นผลมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพิ่มขึ้นจากประเทศในกลุ่มเอเชีย โดยความต้องการซื้ออาหารทะเลที่เสริมกำลัง เช่น ฉลาม หอยหลอด หอยตลับ และหอยทาก แม้ว่ามูลค่าการส่งออกของเปรูไปยังไต้หวันในปี 2552 ลดลง 51.1% หรือคิดเป็ฯมูลค่า 276 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มูลค่าการส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2553 กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคิดเป็น 42.2% มีปัจจัยหลักมาจากภาคการค้าแบบใหม่ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงทวิภาคีนี้ด้วย ในเดือนเมษายน 2553 มูลค่าการค้าภาคการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional sector) เพิ่มขึ้น 34.1% หรือคิดเป็น 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น อาหารปลาและน้ำมันปลา และการทำเหมืองที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคการค้าแบบใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 114.8% เนื่องมาจากปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เหล็กที่มีมากขึ้น ทั้งนี้ Mathews กล่าวว่าแม้ว่าการค้ากับไต้หวันจะมีตัวเลขไม่สูงมากนัก แต่ก็ควรให้ความสำคัญในแง่ความร่วมมือที่น่าสนใจที่มีอยู่ เพื่อให้การค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ที่มา : FIS

Is this article useful?