TH EN
A A A

สิงค์โปร์แจง Fa cai ได้มาตรฐาน ( 04 / 02 / 2550 )

5 February 2550   

              AVA หน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารของสิงคโปร์ยืนยันว่า Fa cai หรือ มอสสีดำคล้ายผม มีจำหน่ายในตลาดสิงคโปร์ และเป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบอาหารปัจจุบันของสิงคโปร์

              คำชี้แจงของสิงคโปร์เกิดขึ้นหลังจากที่นักวิจัยฮ่องกงเรียกร้องให้มีการห้าม Facai หรือ มอสสีดำคล้ายผม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการใช้กินกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเชื่อว่าทำให้โชคดีเพราะว่าชื่อมีความหมายว่า “ความรุ่งโรจน์” ในภาษา แมนดาริน

              วันที่ 29 มกราคม 2550 นักวิจัยด้านชีวเคมีของมหาวิทยาลัยไต้หวันกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีกรดอะมิโนที่เป็นพิษ ที่เรียกว่าBeta Metylamino –L- alanine (BMAA) ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับประสาท เช่น อัลไซเมอร์ พากินสัน เดเมนเทีย

              โฆษกของ AVA กล่าวว่ายังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างโรคทางประสาทกับกรดอะมิโนที่เป็นพิษรวมทั้งความเสี่ยงจาก BMAA จากการบริโภค Fa cain ข้อมูลของนักวิจัยไต้หวันยังต้องการการวิจัยและรับรองเพิ่มเติมอีก การบริโภค Fa cai ในสิงคโปร์อยู่ในระดับต่ำและไม่ก่อให้เกิดความกังวลแต่อย่างใด ทั้งนี้ AVA จะติดตามอย่างใกล้ชิดเรื่องการพัฒนางานวิจัยความปลอดภัยด้านอาหาร Fa caiและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้บริโภคเมื่อจำเป็น ตั้งแต่ปี 2543 จีนได้ห้ามส่งออกมอสดำทุกชนิดหลังจากกำหนดเป็นพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ แต่ฮ่องกงไม่ได้ห้ามจำหน่ายมอสดำ การเก็บมอสดำซึ่งจะขึ้นในทะเลทรายโกบี มองโกเลียน และที่ราบสูงจิงไฮ ซึ่งแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งทำให้เกิดปัญหาการกร่อนของดินและการก่อให้เกิดทะเลทรายในจีนตอนเหนือ

Is this article useful?