TH EN
A A A

ไต้หวันพบสารกำจัดศัตรูพืชในเชอร์รี่มะกัน

22 June 2553   
กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน (DOH) กล่าวว่า พบสารกำจัดแมลง malathion ในเชอร์รี่นำเข้าจากสหรัฐฯ จำนวนเกือบ 600,000 ตัน โดยนาย Pan Chih-kuan ผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยาแห่งไต้หวันกล่าวว่า เชอร์รี่นำเข้าจากสหรัฐฯ สองล็อตพบสารกำจัดศัตรูพืชดังกล่าว 0.2 และ 0.3 ppm ตามลำดับ อนึ่ง ตามกฎหมายของไต้หวันห้ามไม่ให้มีสารตกค้างในเชอร์รี่ ผู้นำเข้า 2 ราย ซึ่งสินค้าตรวจพบสารกำจัดแมลงดังกล่าว ร้องขอให้มีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วยังเจอสารกำจัดศัตรูพืชอีก โดยปัจจุบันเชอร์รี่ล็อตแรกนั้นศุลกากรยังไม่ให้ผ่านจะถูกส่งคืนบริษัทขนส่งสินค้า ในขณะที่เชอร์รี่อีกล็อตซึ่งถูกปล่อยให้ผู้นำเข้าแช่เย็นเก็บไว้ระหว่างรอผลการตรวจสอบอยู่ ก็จะถูกยึดและทำลายต่อไป นาย Pan กล่าวว่า ภายใน 6 เดือน หากเชอร์รี่นำเข้าจากสหรัฐฯ ล็อตที่ 3 ผลทดสอบยังไม่ผ่านไต้หวันจะร้องขอให้สหรัฐฯ ยื่นแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังจะเดินหน้าตรวจสอบเชอร์รี่ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ทั้งหมดอีกด้วย ที่มา : Focus Taiwan

Is this article useful?