TH EN
A A A

มกอช. เตือนเอกชนเข้มงวดสินค้าประมงไปเกาหลีใต้

10 June 2553   
                ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้แจ้งตือนผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าประมงไปเกาหลีใต้ ว่าขณะนี้ทางเกาหลีใต้ได้ตรวจเข้มเชื้อ Vibrio Vulnificus ในสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีกุ้งเป็นส่วนผสมหลัก ได้แก่ kyoza, instant cooked foods และ processed aquatic products เช่น เกี๊ยวกุ้งดิบพร้อมปรุง  กุ้งชุบเกล็ดขนมปังพร้อมปรุง  เป็นต้น ซึ่งนำเข้าจาก 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า  ลาว  ไทย  เขมร  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  บรูไน  สิงค์โปร  และอินโดนีเซีย

                ดังนั้น ในระหว่างนี้ขอให้ผู้ประกอบการไทยระมัดระวังในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการทำความสะอาดกุ้ง ซึ่งเชื้อดังกล่าวอาจปนเปื้อนหลังจากที่ได้มีการตัดหัวกุ้งและเจือปนในน้ำขณะที่ทำความสะอาดได้ และหากไม่มั่นใจควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าปลอดเชื้อก่อนส่งออกไปเกาหลีใต้ และแนบ Test report ประกอบการส่งออก เพื่อป้องกันปัญหาการถูกกักกันหรือปฏิเสธการนำเข้า

                ทั้งนี้ สามารถส่งตรวจสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการที่เกาหลีใต้รับรองแล้ว เช่น
 

 

บริษัท/ สาขา

เทคนิควิเคราะห์

ราคาค่าตรวจโดยประมาณ

ระยะเวลาตรวจ

1.
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง(กรุงเทพฯ)

BAM

-

ประมาณ 12 วัน

2.
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สสัตว์น้ำ กรมประมง(สมุทรสาคร)

BAM

-

ประมาณ 12 วัน

3.
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สสัตว์น้ำ กรมประมง (สงขลา)

BAM

-

ประมาณ 12 วัน

4. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สสัตว์น้ำ กรมประมง

(
สุราษฎร์ธานี)

BAM

-

ประมาณ 12 วัน

OMIC

Compendium

1

,
000 บาท/ตัวอย่าง
 

ประมาณ 7 วัน

 

                หากผู้ประกอบการรายใดพบปัญหา หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาประสานงาน มกอช. โทร 02-561 4190, 02-561 2277 ต่อ 1328, 1336
 
ที่มา : มกอช.


Is this article useful?