TH EN
A A A

รัสเซียยกเลิกข้อกำหนดนำเข้าเนื้อวัวที่เข้มงวด

20 May 2553   
                รัสเซียอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวและเนื้อวัวติดกระดูกจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หลังเคยถูกระงับการนำเข้าเนื่องจากเกรงโรควัวบ้า (BSE) โดยตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ไอร์แลนด์และสเปนจะเริ่มส่งออกเนื้อวัวถอดกระดูกจากปศุสัตว์ที่มีการตรวจโรควัวบ้าหลังชำแหละและมีอายุมากกว่า 30 เดือนมายังรัสเซียแล้ว

                ทั้งนี้ การนำเข้าเนื้อวัวถอดกระดูกจากออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ฮังการี เดนมาร์ก กรีซ  ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย ฟินแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สวีเดน เอสโตเนีย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจเชื้อวัวบ้า  แต่การนำเข้าเนื้อวัวติดกระดูกจะต้องตรวจเชื้อวัวบ้าหลังชำแหละ และอายุของวัวเหล่านี้ต้องมากกว่า 48 เดือน
  
                เจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัยรัสเซียกล่าวว่า เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สามารถนำเข้าเนื้อวัวติดกระดูกมายังรัสเซียได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาโรควัวบ้า และวัวควรมีอายุมากกว่า 30 เดือน ในขณะที่การนำเข้าเนื้อวัวถอดกระดูกของประเทศเหล่านี้ก็มีทางเป็นไปได้หลังการศึกษาโรควัวบ้า แต่วัวควรมีอายุมากกว่า 48 เดือน
 
ที่มา : Meat International

Is this article useful?