TH EN
A A A

ประมงเวียดนามกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดโลก (1/02/2550)

1 February 2550   
               Ta Quang Ngoc   รัฐมนตรีกระทรวงการประมงของเวียดนามเปิดเผยถึงโอกาสของสินค้าประมงหลังจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เวียดนามอย่างมากที่จะเข้าสู่ตลาดโลกเพราะจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางการค้า

               หลังจากที่เวียดนามต้องต่อสู่ดิ้นรนอย่างยากลำบากในตลาดโลกสินค้าประมงของเวียดนามก็สามารถยืนอยู่ในตลาดโลกและมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับอุปสรรคการค้าเวียดนามกลายเป็น 1 ใน 10 ลำดับแรกของ
ผู้ส่งออกของโลกสามารถส่งออกในตลาดคุณภาพสูง เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา  เกาหลีและญี่ปุ่น ผลผลิตส่งออกมูลค่า 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2543 เพิ่มเป็น 2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2545  และเกิน 3  พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2549
               รัฐมนตรีกระทรวงการประมงเวียดนาม  กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ธุรกิจประมงของเวียดนามได้ลงทุนในอุปกรณ์เมื่อยกระดับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของการจัดการทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก  ลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งได้มาตรฐานและคุณภาพของตลาดต่างประเทศนอกจากนี้เวียดนามยังได้เปรียบที่มีชายฝั่งที่ยาว สภาพภูมิอาหาศเอื้ออำนวยและสภาพน้ำเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง  และมีแรงงานมีประสบการณ์มากกว่า 4  ล้านคนในพื้นที่ชายฝั่ง

               สำหรับข้อจำกัดของภาคการประมงเวียนามเมื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกนั้นค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับความต้องการด้านความปลอดภัยด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและเพิ่มขึ้นและธุรกิจเอกชนเวียดนามที่มีข้อจำกัดความรู้ในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศการโต้แย้งด้านการค้า ซึ่งจะลดขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเผชิญความยากลำบากในเรื่องทุน เทคโนโลยีและการจัดการ

               รัฐมนตรีกระทรวงการประมงยังแสดงความกังวลว่าอุตสาหกรรมนี้ของเวียดนามจะเผชิญปัญหาระยะยาวเรื่องความไม่สมดุลระหว่างการวัตถุดิบและการแปรรูป  การจัดการทรัพยากร การจัดการเรือประมง การเก็บข้อมูล
ปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้าก็ควรได้รับความสนใจเช่นกันเนื่องจากสินค้าเวียดนามส่งออกไปยังตลาดภายใต้ชื่อและสัญลักษณ์การค้าที่แตกต่างกันซึ่งทำให้เป็นข้อจำกัดของการประชาสัมพันธุ์สินค้า

               นอกจากนี้ยังควรมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่องการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหาร

               กระทรวงการประมงจะแสดงบทบาทหลักในการเร่งการดำเนินการร่วมกันของผู้ผลิตและผู้ค้าเพื่อส่งเสริมการค้าและการโฆษณาสัญลักษณ์การค้าเดียวกัน

               คาดว่าในปี  2550  สินค้าประมงเวียดนามจะส่งออก 3.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี  2550   โดยมีเป้าหมาย 4-4.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2553

                                                                                                                      

อ้างอิงจาก :  Vietnam Agency

Is this article useful?