TH EN
A A A

เมืองแซมบ้าขยายการส่งออกสัตว์ปีกไปอาหรับ

6 May 2553   
                เนื้อสัตว์ปีกบราซิลเพื่อการส่งออกไม่ต่ำกว่า 30% จากของทั้งหมด ถูกส่งไปยังประเทศตะวันออกกลาง โดยมีซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวตอยู่ในกลุ่มประเทศนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกบราซิลมากที่สุด

                ในปี 2552 บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีกประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับปี 2551 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยในปี 2553 คาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของเดือนมกราคม 2553 แสดงให้เห็นว่าบราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีกได้เพิ่มขึ้น 37 % คิดเป็นมูลค่า 141.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2552

                บราซิลเป็นประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปไม่ต่ำกว่า 150 ประเทศ  ผู้ส่งออกสัตว์ปีกในบราซิลส่วนใหญ่วางแผนจะขยายการส่งออกในภูมิภาคตะวันออกกลางให้มากขึ้น และเตรียมนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมไปแสดงในงานจัดแสดงสินค้า Brazil Trade Middle East 2010 ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2553 ณ Dubai Festival City ในเมือง Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ส่งอออกสัตว์ปีกบราซิลยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลสำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยนำเข้าอาหารจากต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 90% และนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกฮาลาลปีละเกือบ 1 ล้านตัน

                ทั้งนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางมีประชากรไม่ต่ำกว่า 345 ล้านคน และยังมีข้อจำกัดในการเพาะปลูกและการทำเกษตร จึงทำให้ประเทศผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญอย่างบราซิลยังสามารถขยายการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้ต่อไป และกลายเป็นประเทศคู่ค้าอาหารยอดนิยมของประเทศตะวันออกกลางเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบราซิลได้รับการรับรองจาก Cibal Halal
 
ที่มา : World Poultry

Is this article useful?