TH EN
A A A

จีนนำเข้าน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น

6 May 2553   
                จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนมหวาน บิสกิต และน้ำผลไม้อย่างมากเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้นำเข้าน้ำตาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปีของจีนยังทำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง โดยผลผลิตน้ำตาลทรายของมณฑลยูนนานเสียหายกว่า 530,000 ตัน ทำให้ราคาแพงขึ้น คาดว่าในปี 2553-2554 จีนจะนำเข้าน้ำตาลเพิ่มเป็น 1.5 ล้านตัน จากปกตินำเข้าน้ำตาล 1 ล้านตันต่อปี

                อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในจีนเติบโตอย่างรวดเร็วถึง 150% ในช่วงปี 2547-2551 ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้ออาหารของผู้บริโภคที่หันมานิยมซื้ออาหารแบบตะวันตกในร้านสะดวกซื้อมากขึ้น จากเมื่อก่อนที่นิยมซื้อในตลาด ในขณะที่อุตสาหกรรมขนมหวานในจีนขยายตัว 12.85% จากเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และขยายตัว 6% ในตลาดโลก

                สถาบันวิจัยอาหาร Leatherhead รายงานว่า มีการจำหน่ายช็อกโกแลตในทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่พบในประเทศกำลังพัฒนา เช่น แอฟริกา ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะจีนและอินเดีย แม้จะมีปัญหาในเรื่องอากาศร้อนหรือโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนา แต่ช็อกโกแลตก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กในประเทศเหล่านี้
 
ที่มา : AP Food Technology และ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Is this article useful?