TH EN
A A A

ไต้หวันคุมเข้มการติดฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

20 April 2553   
                  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน (DOH) ได้ประกาศขั้นต้นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับการติดฉลากผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหาร เพื่อให้ผู้ผลิตระบุวัตถุดิบในอาหารบนบรรจุภัณฑ์ตามจริง โดยกำหนดให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่มีส่วนประกอบเนื้อสัตว์จริง ไม่สามารถเรียกว่าเป็นบะหมี่เนื้อสัตว์ได้ เช่นบะหมี่เนื้อวัว บะหมี่กุ้ง เป็นต้น
  
                  ข้อบังคับฉบับใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์นั้นไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ข้างใน  เนื่องจากแต่ละคนเข้าใจคำจำกัดความของปริมาณเนื้อที่บรรจุในผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกัน
 
                  ทั้งนี้ DOH คาดว่าจะประกาศมาตรการอย่างเป็นทางการวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และจะมีผลบังคับใช้หนึ่งปีหลังจากนั้น โดยผู้ที่ฝ่าฝืนต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 30,000 – 150,000 หยวนไต้หวัน
 
 
 
 
ที่มา : Focus Taiwan

Is this article useful?