TH EN
A A A

บาห์เรนออกร่างข้อกำหนดผักผสมกระป๋อง

12 April 2553   
                เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 บาห์เรนได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างกำหนดใน Gulf standard (GSO 1292) เรื่องผักผสมกระป๋อง ภายใต้เงื่อนไข 4 และ 5 (บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก) เป็นมาตรฐานบังคับ โดยกำหนดให้ภาชนะของผักผสมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                - ต้องไม่เป็นอันตรายและไม่ทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคภายใต้สภาวะปกติในการเก็บรักษาและขนส่งสินค้า

                - บรรจุภัณฑ์ควรปิดผนึกสนิทแน่นหนา เป็นกระป๋องดีบุกเคลือบ หรือ อะลูมิเนียม หรือ แก้ว
ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 16 เมษายน 2553
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?