TH EN
A A A

บาห์เรนออกร่างข้อกำหนดมะม่วงกระป๋อง

8 April 2553   
 
                เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 บาห์เรนได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างกำหนดใน Gulf standard (GSO 951) เรื่องมะม่วงกระป๋อง ภายใต้เงื่อนไข 6.1 และ 7 (บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก) เป็นมาตรฐานบังคับกำหนดให้ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขอนามัย แห้งและปิดผนึกแน่นหนา และกำหนดให้ติดฉลากดังนี้
                -  ชื่อของผลิตภัณฑ์กระป๋อง ?Mangoes?
                -  รูปแบบการเตรียมเช่น แบ่งครึ่ง ตัดเป็นแผ่นบางๆ ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ตัดเป็นชิ้นๆ หรือ ผสมกัน หรือ เป็นชิ้นแบบรวมๆ
                -  Packing medium หรือความเข้มข้น
                -  หากน้ำผลไม้ที่เป็นส่วนประกอบมีน้อยกว่า 10% ของ packing medium ทั้งหมดไม่ต้องระบุไว้ในชื่อของผลิตภัณฑ์ แต่ควรระบุในรายการส่วนประกอบ
                -  ประเภทของการบรรจุ
 
                ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 16 เมษายน 2553
 
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?