TH EN
A A A

บาห์เรนออกร่างข้อกำหนดน้ำผลไม้ผสม

8 April 2553    4817
 
                เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 บาห์เรนได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างกำหนดใน Gulf standard (GSO 846) เรื่องน้ำผลไม้ผสม ภายใต้เงื่อนไข 7.1 และ 8 (บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก) เป็นมาตรฐานบังคับกำหนดให้น้ำผลไม้ผสมต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และกำหนดให้ติดฉลากชื่อผลิตภัณฑ์โดยใช้คำว่า ?Mixed Fruit Nectar? หรือ ?Fruit Nectar? (น้ำผลไม้ผสมหรือน้ำผลไม้) โดยคำว่า Fruit นั้น ให้แทนด้วยชื่อผลไม้ ซึ่งตามหลังด้วยปริมาณของผลไม้นั้น เช่น Fruit content % และในกรณีที่มีน้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบให้ระบุไว้ในฉลากด้วย โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 16 เมษายน 2553
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?