TH EN
A A A

รัฐไฟเขียวขายข้าวฟิลิปปินส์ 3.67 แสนตัน

31 March 2553   
                นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงพานิชย์ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์เรื่องข้าว โดยร่างดังกล่าวระบุว่าฟิลิปปินส์จะเปิดตลาดนำเข้าข้าวให้ไทยปริมาณ 3.67 แสนตันหรือเท่ากับปริมาณการนำเข้าข้าวไทยเฉลี่ยย้อนหลัง โดยจะนำเข้าข้าวคุณภาพดีจากไทยปริมาณ 5 หมื่นตัน โดยหลังจากนี้จะมีการนำร่างดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีการลงนามต่อไป

               นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ฟิลิปปินส์มีข้อผูกพันสินค้าข้าวไว้ในบัญชีสินค้าอ่อนไหวสูงโดยกำหนดภาษีไว้ที่ 40% จนถึงปี 2555 แต่ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 ที่กรุงเทพฯ ฟิลิปปินส์ขอคงอัตราภาษีเดิมไปจนถึงปี 2558 จากนั้นจะลดลงเหลือ 35% ซึ่งฝ่ายไทยไม่ตกลงและฟิลิปปินส์ได้มีการเจรจาอีกครั้งและได้ข้อสรุปว่าหากฟิลิปปินส์ไม่ยอมลดภาษีจะต้องชดเชยให้ไทย โดยเปิดตลาดข้าวให้ไทยขั้นต่ำจำนวน 3.67 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวคุณภาพดี 5 หมื่นตัน บวกกับข้าวคุณภาพต่ำ 3.17 แสนตัน พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/2553 (รอบ2) หรือข้าวนาปรัง แทนรัฐบาลไปก่อนเป็นการชั่วคราวและรัฐบาลจะจัดสรรงบจากโครงการไทยเข้มแข็งมาคืนให้ในลำดับต่อไป

                นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข่าวที่ครม.มีมติให้ตนเป็นหัวหน้าคณะโรดโชว์ เจรจาขายข้าวนั้นไม่เป็นความจริง แต่ได้หารือกับนางพรทิวา นาคาสัยว่าพร้อมจะช่วยเจรจาและเห็นด้วยที่จะไปเปิดตลาดข้าวในต่างประเทศ และในกรณีของมาเลเซียนั้น นายไตรรงค์ต้องการปรึกษากับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อแก้ความเข้าใจผิดที่มาเลเซียเคยตกลงกับรัฐบาลสมัยนายสมัคร สุนทรเวชว่าไทยจะขายข้าวให้ในราคาหนึ่ง แต่เวลาขายจริงกลับแพงกว่าที่ตกลงกันไว้ ทำให้มาเลเซียไม่ยอมสั่งข้าวจากไทยอีก และยังยืนยันว่า ยังไม่มีการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ราคาข้าวของเกษตรกรในประเทศตกต่ำ
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?