TH EN
A A A

บาห์เรนเตรียมประกาศข้อบังคับ Energy Food

19 March 2553   
           
      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 บาห์เรนประกาศแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างข้อกำหนดทางเทคนิคภาคบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ energy food ของ Gulf standard GSO โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 
               • ผลิตภัณฑ์ energy food ต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
               • วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ภายในต้องสะอาดและใหม่ โดยวัสดุนี้ต้องผ่านข้อกำหนดด้านการค้า
              
               • กาวและหมึกที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นพิษ
              
               • บรรจุภัณฑ์ต้องปราศจากวัตถุปลอมปน
นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดข้อบังคับการติดฉลากอีกด้วย โดยสาระสำคัญของข้อบังคับนี้ได้แก่
              
               • ชื่อ รูปภาพ และข้อความที่ไม่เป็นความจริง และสามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดไม่อนุญาตให้ระบุอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์
              
               • ต้องมีการระบุว่า หากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์มากเกินไป จะทำให้นอนไม่หลับเนื่องจากมีปริมาณสารกระตุ้นในผลิตภัณฑ์
              
 
               • ต้องมีการเขียนคำเตือนบนผลิตภัณฑ์ว่า ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์และสตรีที่อยู่ระหว่างการให้นมบเตร เด็กต่ำกว่า 16 ปี คนที่มีแพ้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ นักกีฬา และผู้ป่วย เช่น เบาหวาน
               • ส่วนประกอบที่สำคัญโดยปริมาณจากมากไปน้อย (Descending order)
              
               • ต้องมีการระบุบนฉลากว่า “High Caffeine content” หากปริมาณคาเฟอีนมากกว่า 150 mg/L
              
               • ต้องระบุข้อความทางโภชนาการ (Nutritional Information)
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?