TH EN
A A A

จีนไฟเขียวผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ไทย

15 March 2553   
               สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทย-จีน ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนตุลาคม 2552  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย  ได้มีการหารือถึงประเด็นการที่ไทย ขอเปิดตลาดเนื้อจระเข้กับจีน  และจีนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้เห็นชอบใบรับรองสุขอนามัยพืชผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ของไทยแล้ว แต่ขอให้ไทยส่งข้อมูลแหล่งผลิต ผู้ผลิต และผู้ส่งออกให้ ซึ่งต่อมากรมประมงได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวส่งให้จีน
 
               เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553  นายหยางปินปิน  เจ้าหน้าที่กรมความปลอดภัยด้านอาหารนำเข้าส่งออกของ AQSIQ  ได้แจ้งว่าผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในรายชื่อที่แจ้งฝ่ายจีนให้ทราบไว้แล้วนั้น สามารถส่งออกเนื้อจระเข้และผลิตภัณฑ์มาจีนได้แล้ว   ทั้งนี้รายชื่อฟาร์มจระเข้ที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงและอยู่ในรายชื่อของจีนมีทั้งสิ้น 22 ฟาร์ม   โรงงานชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จระเข้ 4 แห่งจาก 3 จังหวัดคือ ชลบุรี  สมุทรปราการ และนครปฐม  และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จระเข้  6 แห่ง
 
                ผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ถือเป็นอาหารคุณภาพที่มีราคาสูง และมีศักยภาพที่จะเป็นที่นิยมของชาวจีนเนื่องจากถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น มีคลอเรสเตอรอลน้อย  และมีรสชาติที่ดี  การเปิดตลาดครั้งนี้จึงส่งผลดีต่อการผลิตเนื้อจระเข้และผลิตภัณฑ์ของไทย
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง

Is this article useful?