TH EN
A A A

ยอดส่งออกเนื้อวัวมะกันไปเกาหลีใต้พุ่ง

15 March 2553   
                หลังผู้ส่งออกเนื้อวัวได้เจาะตลาดเนื้อวัวเกาหลีใต้มากขึ้น ทำให้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าปริมาณการส่งออกเนื้อวัวสหรัฐฯ ไปยังเกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้นถึง 33% หรือเพิ่มขึ้นจาก 83,000 ตันในปี 2552 เป็น 110,000 ตันในปี 2553

                อนึ่ง เมื่อปี 2546 เนื่องจากสถานการณ์โรควัวบ้าในรัฐ Washington ทำให้เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว ต่อมาในปี 2551 สหรัฐฯ จึงสามารถส่งออกเนื้อวัวไปยังเกาหลีใต้อีกครั้ง หลังนาย Lee Myung-bak ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดินทางเยือนสหรัฐฯ
 
ที่มา : Meat International

Is this article useful?