TH EN
A A A

มาเลเซียสั่งห้าม 6 บริษัทหยุดออกใบรับรองและโลโก้ฮาลาล

10 March 2553   
                กรมศาสนารัฐสลังงอ (Jais) ของมาเลเซียสั่งให้บริษัทเอกชน 6 แห่งหยุดการออกโลโก้ฮาลาลและใบรับรองฮาลาลให้กับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร และร้านค้า ของรัฐ Selangor โดยบริษัททั้ง 6 แห่งได้แก่ Bahtera Lagenda Sdn Bhd Islamic Food and Research Council SAS-H Consultancy Perak Religious Officer Association  Halal Food Council S.E.A และ IFANCA International
                Datak Mohammed Khusrin Munawi อธิบดีกรมศาสนาสลังงอ (Jais) กล่าวว่า Jais ไม่เคยอนุญาตหรือรับรองบริษัทเหล่านี้ให้ออกใบรับรองฮาลาลและโลโก้ให้กับผู้ประกอบการอาหารรายย่อยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร และยังกล่าวอีกว่า ในขณะนี้ ใบรับรอง และโลโก้ฮาลาลที่ออกโดย Jais และ Jaskim (Department of Islamic Development Malaysia) เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับให้นำไปใช้ในร้านอาหารของรัฐสลังงอได้
Mohamed Khusrin กล่าวว่า บริษัทเหล่านั้นมีเวลา 3 เดือนสำหรับการแก้ปัญหาการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทอื่นได้รับการรับเอกสารจากทั้ง 6 บริษัทไปก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ขอใบรับรอง หรือต้องการต่ออายุใบรับรองฮาลาล และโลโก้ฮาลาลสามารถทำได้โดยตรงผ่าน Jais หรือ Jakim
 
 
 

Halal Focus

Is this article useful?