TH EN
A A A

มะกันแบนกุ้งเม็กซิโกเพราะละเมิดการคุ้มครองเต่าทะเล

10 March 2553   
                เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศระงับการรับรองการนำเข้ากุ้งจับจากทะเล (wild shrimp) ของเม็กซิโก ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 เป็นต้นไป เนื่องจากเม็กซิโกจับกุ้งโดยเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมายมหาชนของสหรัฐฯ ระบุว่าห้ามนำเข้ากุ้งที่ไม่มีโปรแกรมการจับที่สอดคล้องกับโปรแกรมของสหรัฐฯ และต้องไม่คุกคามเต่าทะเลด้วยการจับแบบไม่ตั้งใจ การยกเลิกการนำเข้ากุ้งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศของสหรัฐฯ (NOAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังเกตการณ์การใช้เครื่องแยกเต่าทะเล (TED) พบว่าเม็กซิโกกำลังละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ
 
                อย่างไรก็ตาม การระงับดังกล่าวอาจไม่ส่งผลต่อเม็กซิโกมากนักเพราะเป็นช่วงที่หมดฤดูการจับกุ้งในน่านน้ำเกือบทั้งหมดของสหรัฐฯไปแล้ว
 
                เม็กซิโกได้เริ่มแผนปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบเครื่อง TED ตั้งแต่ปี 2553-2555 เพื่อยืนยันว่าการจับกุ้งจะไม่กระทบต่อเต่าทะเล ซึ่งอาจทำให้เม็กซิโกได้รับการรับรองอีกครั้งก่อนที่ฤดูการจับปลาครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้น
 
 
 
 
FIS และ AP

Is this article useful?